Polityka prywatności close
isource

 

 

  dane kontaktowe

iSource S.A.

ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
tel. +48 22 550 86 00
fax: +48 22 550 86 99

 

 

KRS: 0000273685
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 701 004 99 51
REGON: 140804655
Wysokość kapitału: 16 326 530,60 zł, wpłacony w całości.

 

Adres do korespondencji:

ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa

 

Adresy email

Sekretariat

telefon: +48 22 550 86 00

 

Webmaster